لوگو

مزایا و چالش های تبلیغات آنلاین

تبلیغات بر اساس اصل ساده عرضه در اقتصاد قرار دارد. تبلیغ کنندگان بدنبال تحریک و برانگیختن نیازهای مصرف کنندگان و سپس ارضای آن نیازها می باشند.
اهداف تبلیغات آنلاین و آفلاین
۱٫  ایجاد آگاهی از برند
آگاه ساختن افراد از برند یا محصول شما یک هدفمند بلند
۲٫  ایجاد تقاضا در مشتریان
۳٫  پاسخگویی به این تقاضاها با ارائه آگاهی و دانش کافی به مشتری از توانمندیهای شرکت خود
۴٫  افزایش ترافیک به وب سایت

تکنولوژِی ها :
زبان برنامه نویسی :
سیستم مدیریت محتوا :