آخرین اخبار : تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست

مزایا و چالش های تبلیغات آنلاین

۱۷ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۴ وبلاگ کد خبر :17

تبلیغات بر اساس اصل ساده عرضه در اقتصاد قرار دارد. تبلیغ کنندگان بدنبال تحریک و برانگیختن نیازهای مصرف کنندگان و سپس ارضای آن نیازها می باشند.
اهداف تبلیغات آنلاین و آفلاین
۱٫  ایجاد آگاهی از برند
آگاه ساختن افراد از برند یا محصول شما یک هدفمند بلند
۲٫  ایجاد تقاضا در مشتریان
۳٫  پاسخگویی به این تقاضاها با ارائه آگاهی و دانش کافی به مشتری از توانمندیهای شرکت خود
۴٫  افزایش ترافیک به وب سایت