لوگو

طراحی سایت

داشتن وب سایت امروز و با توجه به پیشرفت تکنولوژی یک امر اجتناب ناپذیر  برای کسب وکارهایی می باشد که می خواهند از عرصه رقابت جا نمانند .با توجه به فراگیر شدن اینترنت و با افزایش طراحان وب سایت شرکت ها و افرادی که به دنبال طراحی سایت هستند دچار سردرگمی شده اند.

تعرفه های طراحی سایت

 

طراحی وب سایت شرکتی

سایت شرکتی تک زبانه ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان

سایت شرکتی دو زبانه ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان

طراحی وب سایت خبری   ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان

طراحی فروشگاه اینترنتی ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان