لوگو

سایت های نیازمندی برای راحتی کاربران راه اندازی شدند . این نوع سایت ها هر آن چیزی که یک فرد به آن نیاز دارد را در خود جای می دهند و فرد در کمترین زمان ممکن و بدون خارج شدن از منزل چیزی را که احتیاج دارد پیدا می کند.