لوگو

شرکت ها برای معرفی خود و خدماتی که انجام می دهند احتیاج به تبلیغات دارند بهترین نوع تبلیغات امروزه تبلیغات اینترنتی است پس هر شرکتی نیاز به یک وب سایت دارد تا بتواند خود را در فضای بی انتهای وب به مشتریان معرفی کند . پایه  سایت های شرکتی را صفحات

  • معرفی شرکت
  • اطلاعات تماس
  • معرفی خدمات
  • معرفی محصولات

تشکیل می دهند و با توجه به نیازهای شرکت امکانات اضافی دیگری در سایت قرار می گیرد.