لوگو

برخی وب سایت ها برای یک بار طراحی می شوند و محتوای آنها هنگام طراحی در وب سایت قرار داده می شوند. این نوع وب سایت ها قابلیت تغییر بعد از طراحی را ندارند و تنها طراح وب سایت قادر است تغیرات را در آن اعمال کند.

وب سایت های استاتیک هزینه کمتری نسبت به انواع دیگر وب سایت ها دارند و مناسب مشاغلی می باشند که فقط یک بار نیاز به درج اطلاعات و معرفی خود دارند.

از ویژگی های این نوع وب سایت ها می توان به سرعت بالای آن اشاره کرد .