آخرین اخبار : تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست

طراحی سایت استاتیک

برخی وب سایت ها برای یک بار طراحی می شوند و محتوای آنها هنگام طراحی در وب سایت قرار داده می شوند. این نوع وب سایت ها قابلیت تغییر بعد از طراحی را ندارند و تنها طراح وب سایت قادر است تغیرات را در آن اعمال کند.

وب سایت های استاتیک هزینه کمتری نسبت به انواع دیگر وب سایت ها دارند و مناسب مشاغلی می باشند که فقط یک بار نیاز به درج اطلاعات و معرفی خود دارند.