لوگو

سایت های اختصاصی سایت هایی هستند که طراحی آنها از بیس و با توجه به نیاز مشتری و خواسته های او انجام می شود .طراحی این نوع سایت ها با توجه به زمان طراحی و امکانات در نظر گرفته شده برای  آن سایت هزینه بیشتری نسبت به سایر سایت ها دارد.

از ویژگی های این نوع سایت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • طراحی و کدنویسی کاملا اختصاصی
  • پیاده سازی امکانات بدون محدودیت
  • پیاده سازی ایده های نو
  • طراحی بدون محدودیت انتخاب زبان برنامه نویسی